Otyłość brzuszna i inne rodzaje

Otyłość brzuszna

Temat nadwagi i otyłości podejmowany jest w ostatnich latach coraz częściej. Niestety problem ten jak się okazuje dotyczy coraz większej grupy ludzi. Obecnie otyłość jest traktowana jako choroba cywilizacyjna, przewlekła, prowadzące do wielu poważnych problemów zdrowotnych, które mogą w dłuższej perspektywie czasu prowadzić nawet do śmierci. Dlatego warto się tym tematem zainteresować i zdać sobie sprawę z tego czym jest otyłość, jakie są jej rodzaje i do czego może prowadzić.
Nawigacja:

Otyłość brzucha i innych miejsc – rodzaje

Otyłość to choroba cywilizacyjna, dotycząca przede wszystkim ludzi z krajów rozwiniętych. W Polsce jak się okazuje problem ten dotyka rzeczywiście wielu osób, szczególnie młodych. Siedzący tryb życia, jedzenie przetworzone – to wszystko czynniki, które sprzyjają przybieraniu na wadze. Obecnie za otyłość uważa się stan, w którym poziom tkanki tłuszczowej będzie wynosił powyżej 20% masy ciała u mężczyzn oraz 25% masy ciała u kobiet. Jednak to wyłącznie ogólne określenie otyłości, która jest również dodatkowo również podzielona, by ten stan uszczegółowi w każdym konkretnym przypadku.

Otyłość wtórna i pierwotna

To podstawowy podział jaki można zastosować. Zazwyczaj otyłość kojarzy się nam z nadmiernym jedzeniem. Jeśli przejadanie się jest przyczyną otyłości, wtedy można mówić o jej pierwotnej formie. Natomiast otyłość wtórna to wynik innej choroby. Może być to związane z chorobami metabolicznymi, układu nerwowego, wadami chromosomalnymi, może wynikać ze stosowania niektórych leków.

Otyłość brzuszna to otyłość typu androidalnego

Ten rodzaj otyłości znacznie częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Nadmierna tkanka tłuszczowa gromadzi się w okolicach jamy brzusznej. Jednak nie sam problem wizualny będzie tutaj największym. Ten rodzaj otyłości ma bowiem poważny wpływ na nasze zdrowie i ryzyko wystąpienia innych chorób staje się większe. Z otyłością brzuszną wiąże się otłuszczenie narządów wewnętrznych, co w dalszej perspektywie prowadzi do wielu chorób. Dlatego przy tego typu otyłości często występuje problem z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2, miażdżycą czy chorobami układu krążenia. Obok otyłości brzusznej wymienić należy otyłość uogólnioną, gdy tkanka tłuszczowa rozłożona jest w organizmie równomiernie oraz otyłość gynoidalną, gdy tkanka tłuszczowa gromadzi się w okolicy pośladków

Otyłość kliniczna a BMI

Inny podział otyłości bezpośrednio powiązany będzie ze współczynnikiem BMI, a więc wskaźnikiem masy ciała powstającym przez podzielenie masy podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości ciała podanej w metrach. Na tej podstawie wyróżnić możemy kilka stopni otyłości:

  • Otyłość 1 stopnia

To sytuacja, w której nie można już mówić o nadwadze, ale zaczyna się mówić o otyłości. Stosowany podział zakłada, że otyłość I stopnia występuje, gdy współczynnik BMI będzie na poziomie 30-34,9.

  • Otyłość 2 stopnia

To sytuacja, w której współczynnik BMI przekracza 35. Zakłada się, że otyłość II stopnia występuje do poziomu 39,9 BMI.

  • Otyłość 3 stopnia

Inaczej określana jest także jako otyłość skrajna i będzie miała miejsce, gdy współczynnik BMI będzie na poziomie między 40 a 49,9.

  • Otyłość olbrzymia

To sytuacja, w której możemy mówić o otyłości skrajnie olbrzymiej i będzie to sytuacja, gdy współczynnik BMI przekroczy poziom 50.

Niektórzy wyróżniają również super skrajnie olbrzymią otyłość, gdy BMI wynosi 60 i więcej.

Źródła:
  1. Bucyk, Barbara, Małgorzata Tupikowska, and Grażyna Bednarek-Tupikowska. “Kryteria rozpoznania zespołu metabolicznej otyłości z prawidłową masą ciała (MONW).” Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 5.4 (2009): 226-232.
  2. Manasterski, Szymon, et al. “Świadomość zdrowotna i samoocena w zakresie otyłości i nadwagi pacjentów praktyk lekarza rodzinnego257-259.” Family Medicine & Primary Care Review 3 (2014): 257-259.